بازگشت به صفحه اصلی

www.equal-rights-now.com

به علیه تبعیض بپیوندید ـ  برگ عضویت و حمایت

برنامه رادیو زن و سوسیالیسم

مدیر مسئول : مهر نوش موسوی

..........................................................................................................

            تهیه کنند و مجری برنامه رادیو: نینا تابان           

..........................................................................................................

مدیر بخش فنی رادیو: مهران محبوبی


سیزدهمین برنامه  رادیویی زن و سوسیالیسم

موضوع : بسته تشویقی اوباما به جمهوری اسلامی در سازمان جهانی کار...

 

 


 

 

اولین برنامه رادیو زن و سوسیالیسم در سال ١٣٨٨

 

موضوع: پیام اوباما و سیاست آمریکا،حقوق بشر اسلامی، و فمینیسم اسلامی در بحران


   برنامه یازدهم : مضحکه انتخابات، بیانیه فعالین شورای ملی مذهبی... ادامه


  برنامه دهم : آخرین اخبار مربوط به زن در ایران  و منطقه... ادامه  


 برنامه  نهم : جنگ در غزه و تحولات سیاسی درمنطقه... ادامه  


 برنامه هشتم :  اوضاع سیاسی مضحکه انتخابات و تدارک هشت مارس... ادامه


برنامه هفتم :   16 آذر، سرنگونی نظام و حقوق زن... ادامه


         برنامه ششم:   جنبش ضد اعدام ـ مشکلات و مسائل زنان ـ سیاست حزب کمونیست کارگری ایران... ادامه


برنامه پنجم:  نقد بررسی کمپین یک میلیون امضاء... ادامه


برنامه چهارم:  کمونیست کارگری ایران و امکان گراي برای مبارزه حقوق زن... ادامه


برنامه سوم:  سوسیالیسم و سرنگونی و آزادی زن... ادامه


 برنامه دوم:   آزادی زن و مذهب و کمونیست کارگری ایران... ادامه


برنامه اول:   اهداف رادیو زن و سوسیالیسم و مخاطبینش... ادامه