بازگشت به صفحه اصلی                         

علیه تبعیض   
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران     

زن و مذهب

 

 

 

آیا باید به مقدسات مردم احترام گذاشت؟


آیا محمد از روی هوس ازدواج میکرده است؟... ادامه مطلب


خون زندگی... " پارمیس سعدی "  ادامه مطلب


قاتل امام زمان یک زن سیبیل دار ایرانی خواهد بود...  ادامه مطلب


سیمای زن در نهج البلاغه "مینو جاوید" ادامه مطلب


سطحی‌نگری قرآن در مورد ازدواج "حجت الله نيکويی"... ادامه مطلب


زن، حقوق و مکان اجتماعي او در اسلام   "فهیم آزاد" ... ادامه مطلب


زن ستیزی در قرآن... ادامه مطلب


زن در تازينامه... ادامه مطلب


زنان در میانه جنگ های مقدس مردان... ادامه مطلب


آیا اسلام موجب آزادی زنان شد؟... ادامه مطلب


  اسلام و اسلام ستیزی حقوق و اخلاق زنان... ادامه مطلب
نوشته شده توسط ناشناخته


فاحشگی، مقام زن در اسلام  "سیامک مهر" ... ادامه مطلب


محمد و زنان " شهاب الدمشقی" ... ادامه مطلب


زن و آزادی  "م  فرزانه" ... ادامه مطلب


 

سخنانی از بزرگان اسلام درمورد زنان...

 

  بهترین مسجد زن ها کنج خانه آن هاست(1) /از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید.(1)/مهمترین سلاح شیطان وجود زن ها می باشد.(1)/ای مردان مسلمان زن ها را بدون لباس بگذارید تا در خانه بمانند زیرا زن هنگامی که دارای لباس است به بیرون از خانه میل پیدا می کند(1)/زن هایی که آرایش می کنند و عطر می زنند حکم زن های زناکاررا دارند(1)/بهترین زن ها آن هایند که زیبایشان بیشتر و مهرشان کمتر است(1)/هنگامی که کار مسلمانان به دست زن هایی که از اشرار باشند بیفتد گور زمین برای مسلمانان بهتر از روی زمین است.(1)/ وای بر زنان از دوچیز :استفاده از طلا و جامه زیبا(1)/مردی که زیر فرمان زنش باشد خدا او را به رو در اتش افکند(1)/زن را برای فرا گرفتن نیکی ها بزنید(2)/زن کژدمی است آزار رساننده، با این حال همنشینی با او شیرین است.(3)/ زن ها ناقص ایمان ناقص بخت و ناقص خرد هستند(3)/عیال های مرد اسیران اویند و محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که به اسیران خود بیشتر احسان بکند(4)/زن ها در غرفه و بالا خانه جای ندهید و نوشتن به ایشان نیاموزید و سوره یوسف را به آن ها آموزش ندهید...(4)

 

 

بازگشت به صفحه اصلی