بازگشت به صفحه اصلی                             

علیه تبعیض   
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

اين خبر را به اطلاع همه برسانيد

 


با سلام به دوستان


اين خبر را به اطلاع همه برسانيد ميدانيد كه فردا احمدي نژاد براي بازگشايي دانشگاه تهران به آنجا مي رود كه بايد دانشگاه را سر اين ديكتاتور خراب كنيم واز هيچ چيز دراين رابطه كوتاه نياييم .دانشجويان دانشگاه تهران درداخل دانشگاه و مردم وجوانان از بيرون دانشگاه .با شعار مرگ برديكتاتور به استقبال او مي رويم .


فردا روز مهمي است وحتما كه به همه دوستان هم اطلاع بدهيد كه از هرطريق كه مي توانند شركت كنند و دانشگاه را چنان بر سرش خراب ميكنيم كه آخرين باري باشه كه قدم شوم اش را به دانشگاه ميگذارد .

سارا صفايي 5-7