سخنانی از بزرگان اسلام درمورد زنان

بهترین مسجد زن ها کنج خانه ان هاست(1) /از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید.(1)/مهمترین سلاح شیطان وجود زن ها می باشد.(1)/ای مردان مسلمان زن ها را بدون لباس بگذارید تا در خانه بمانند زیرا زن هنگامی که دارای لباس است به بیرون از خانه میل پیدا می کند(1)/زن هایی که ارایش می کنند و عطر می زنند حکم زن های زناکاررا دارند(1)/بهترین زن ها ان هایند که زیبایشان بیشتر و مهرشان کمتر است(1)/هنگامی که کار مسلمانان به دست زن هایی که از اشرار باشند بیفتد گور زمین برای مسلمانان بهتر از روی زمین است.(1)/ وای بر زنان از دوچیز :استفاده از طلا و جامه زیبا(1)/مردی که زیر فرمان زنش باشد خدا او را به رو در اتش افکند(1)/زن را برای فرا گرفتن نیکی ها بزنید(2)/زن کژدمی است ازار رساننده .با این حال همنشینی با او شیرین است.(3)/ زن ها ناقص ایمان ناقص بخت و ناقص خرد هستند(3)/عیال های مرد اسیران اویند و محبوب ترین بندگان نزد خدا کسی است که به اسیران خود بیشتر احسان بکند(4)/زن ها در غرفه و بالا خانه جای ندهید و نوشتن به ایشان نیاموزید و سوره یوسف را به ان ها اموزش ندهید.(4)

 

منابع:1-کتاب ازدواج در اسلام مشکینی برگ 153/نهج الابلاغه

2-نکاح المستدرک باب 67 خبر 4

3-علی بن ابی طالب-نهج البلاغه-برگردان محسن فارسی صفحات 356 و 358

4-ملا محمد باقر مجلسی-بحارالانوار جلد 103 برگ 72و 73 و 228