مجموعه مطالب و عکسها از  هشت مارس 2009

بازگشت به صفحه اصلی                                                                                                                                     

علیه تبعیض
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران
 

 

به استقبال ٨ مارس برویم!
٨ مارس ۲۰۰۹، يك هفته اعتراض
به حكومت آپارتايد جنسي در ايران!


 
"عليه تبعيض، سازمان دفاع از حقوق زن در ایران"  از هم اكنون به استقبال ٨ مارس روز جهاني زن ميرود. سي سال از عمر حكومت زن ستيز اسلامي ميگذرد. سي سال تحميل وحشيانه قوانين و سنتهاي ضدزن اسلامي، سي سال مقاومت و مبارزه ميليونها زن و انسان آزادیخواه عليه حكومت اسلامي.
 
امسال هشت مارس را به روز اعلام نفرت و انزجار بين المللي عليه حكومت آپارتايد جنسي در ايران تبديل حواهيم كرد، به  "روز بین المللی علیه آپارتاید جنسی".
 
يك هفته برنامه هاي متنوع، سخنراني، ميتينگ اعتراضي، برپائی چادرها و میزهای اطلاع رسانی در مراکز شهرها، ملاقات با نهادهاي مدافع حقوق انساني و تلاش برای بسیج هرچه بیشتر افکار عمومی بین المللی علیه حکومت زن ستیز جمهوری اسلامی، برنامه هاي سازمان عليه تبعيض خواهد بود.
 
از هم اكنون از علاقمندان و از همه مردم دعوت ميكنيم، براي برگزاري هر چه باشكوه تر هشت مارس و براي اعمال فشار جهاني عليه حكومت ضد زن اسلامي به ميدان بياييد.
 
در سطح بين المللي هشت مارس امسال، بايد به نمونه اي از ابراز همبستگي بين المللي با مبارزه برای رهائی زن در ايران و منزوي كردن و "افريقاي جنوبيزه" كردن حكومت اسلامي باشد. براي دستيابي به اين هدف، مهين عليپور" دبير سازمان عليه تبيعض"، مريم نمازي و مينا احدي سخنگويان سازمان "عليه تبعيض"  در يك گشت سياسي در اروپا، كانادا و آمريكا، در مجموعه اي از فعاليت سياسي به اين مناسبت شركت خواهند كرد. جلسات سخنراني در لندن، كلن، استكهلم، ونكوور ، تورنتو، و انعکاس بیحقوقی زنان در ایران در سطح بین المللی ...  بخشي از اين برنامه هاي متنوع به مناسبت هشت مارس است.
 
همه با هم از هم اكنون به استقبال هشت مارس روز جهاني زن برویم و با دامن زدن به يك حركت بزرگ جهاني، خواهان منزوي كردن جمهوری اسلامي، بستن سفارتخانه هاي آن و اخراجش از نهادهای بین المللی شویم!


 
زنده باد هشت مارس روز جهاني زن!
زنده باد آزادي و برابري !
 
عليه تبعیض، سازمان دفاع از حقوق زن در ایران


به استقبال هشت مارس روز جهاني زن ميرويم!

نه به حکومت ضد زن اسلامي، نه به آپارتايد جنسي  و حجاب اسلامي

 

روز جهاني زن از راه ميرسد. فراخوان ما به همه فعالين مدافع حقوق زن، به برابري طلبان و آزاديخواهان ، به همه زنان آزاده در ايران اينست که به پا خيزيد و هشت مارس امسال را به روز بزرگي در تاريخ ايران تبديل کنيد. روز اعلام نفرت از حاکمين، روز به صدا در آوردن سوت پايان حکومت جنايت اسلامي!

در آستانه هشت مارس، بايد همگان دست بکار شده و براي ابراز انزجار از حکومتي به ميدان بيايند، که بر سرلوحه آن ضديت با حقوق و حرمت انساني زنان نوشته شده است. اين حکومتي است که در پرونده آن، قتل و جنايت، سنگسار و اعدام، اسيد ريختن به صورت زنان و تحقير و توهين مشمئزکننده عليه جنس مونث ثبت شده است. اين حکومتي است که در پرونده سياه آن، له کردن حقوق زنان و بي حرمت کردن زن نوشته شده است. اين حکومتي است که خون زنان را بي ارزش تر از خون مردان دانسته و شهادت دو زن را برابر با يک مرد ميداند. اين حکومت فاشيست اسلامي است.

روي ديگر سکه در ايران اما، وجود يک نفرت و انزجار عظيم اجتماعي عليه اين قوانين ، اين سنتها و عليه سردمداران  اسلامي حاکم بر ايران است. در ايران يک جنبش عظيم عليه حکومت اسلامي در جريان است که بر سرلوحه آن مبارزه با حجاب ، آپارتايد و جداسازي و مبارزه با نابرابري و بي حقوقي زنان نوشته شده است.

ما به اين جنبش تعلق داريم . جنبش دفاع از برابري و حقوق انساني زنان، جنبش عليه آپارتايد جنسي، عليه حجاب و عليه دخالت مذهب در زندگي مردم، جنبش انسان دوستانه، سکولار و برابري طلبانه، جنبش احترام به انسان ، و برابري بين زن و مرد.

امسال در شرايطي به استقبال هشت مارس ميرويم، که حکومت اسلامي در چنبره اعتراضات گسترده کارگران، جوانان، دانشجويان و معلمين و همه مردم ايران است. ما زنان پرچمدار مبارزه عليه حکومت ضد زن اسلامي بوده و سالهاي سال است که با برگزاري هشت مارس در محله و خيابان، در دانشگاه و کارخانه ، نشان ميدهيم که به اين از گور برخاستگان، به مرتجعين  حاکم معترضيم و از تمدن و پيشرفت، از برابري و رفاه و از همه حقوق انساني خود دفاع ميکنيم.

هشت مارس روز ما است. روز مدافعين برابري و حقوق انساني، روز مدافعين مدرنيت و انسان دوستي، روز معترضين عليه حجاب و قوانين زن ستيز اسلامي، روز برابري طلبان و آزاديخواهان.

به ميدان بيائيد و همه با هم ، هشت مارس سال ٢۰۰۹ درس عبرتي به جلادان حاکم بر ايران بدهيم. اگر جمهوري اسلامي با حجاب روي کار آمد و با فرمان رهبر جلاد اين حکومت خميني،  با حمله به زنان جاي پاي خود را محکم کرد، اين بار با فرمان حجاب برگيران و حجاب سوزان، با فرمان ما مردم آزاديخواه در دفاع از حقوق و حرمت زنان و با يک انقلاب که بر پرچم آن برابري زن و مرد نوشته شده است،به زير کشيده ميشود! . به پا خيزيم و روز مرگ حکومت را نزديک کنيم.

سازمان عليه تبعيض در ايران و در دنيا به استقبال هشت مارس ميرود.

ما درتهران و سنندج ، در تبريز و اصفهان و در سوئد و آلمان، درانگلستان و  کانادا ، در سويس و نروژ و فنلاند و در همه جا به استقبال روز جهاني ميرويم.

 همه با هم براي اعلام انزجار عليه حکومت اسلامي، براي بيرون کردن مقامات حکومتي از نهادهاي بين المللي و براي سرنگوني  حکومت آپارتايد جنسي به ميدان بيائيد !

 

زنده باد هشت مارس روز جهاني زن

زنده باد آزادي و برابري

نه به حجاب اسلامي، نه به آپارتايد جنسي

عليه تبعيض " سازمان دفاع از حقوق زن"

١۵ ژانويه ٢۰۰۹


 

 
 


روز جهانی زن را به روز اعتراض بین المللی

علیه رژیم آپارتاید جنسی در ایران تبدیل کنیم!

 


۸ مارس روز جهانی زن در راه است. این روز٬ روز اعتراض بین المللی نسبت به وجود هر گونه ستم و تبعیض علیه زنان است. ستم بر زنان در ایران بیداد می کند و جمهوری اسلامی برپادارنده یک آپارتاید جنسی تمام عیار علیه زنان است. در روز ۸ مارس همه مردم آزادیخواه جهان را فرا می خوانیم که جمهوری اسلامی را بدلیل زن ستیزی سیستماتیک و اعمال آپارتاید جنسی محکوم کنند٬ در همه اجتماعات و گردهمایی های ۸ مارس خواهان طرد این رژیم ضد زن از مجامع بین المللی شوند و از مبارزات برابری طلبانه زنان ایران به حمایت برخیزند.آپارتاید دیگر کلمه ای نیست که فقط با رژیم سابق تژاد پرست آفریقای جنوبی تداعی شود. در نظامهای آپارتاید جنسی همچون جمهوری اسلامی نیز زنان درست مانند سیاهان در آفریقای جنوبی مورد ستم و تبعیض علنی و آشکار قرار دارند.جمهوری اسلامی یک حکومت آپارتاید جنسی است که فرودستی زن، تحقیر زن و تبعیض نسبت به زنان را بمراتب تشدید کرده، به آن ابعاد وسیع و بیسابقه ای داده و در قوانین و سیستم حقوقی خود رسمیت بخشیده است. این رژیم از همان بدو سر کار آمدن با حصار پارچه ای زمختی به نام حجاب به جدای سازی زنان و مردان پرداخت و با پاشیدن اسید به صورت زنان و اعمال مجازات زندان و شلاق و شکار زنان در خیابان و کوچه سعی در تحمیل این زندان انفرادی به زنان ایران را داشته است. در عین حال جمهوری اسلامی تلاش داشته است که این قفس های متحرک که حاوی "نیمه انسانهای نجس" هستند را درست همانطور که رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی سیاهان را از سفیدان جدا می کرد٬ درمحیط کار٬ امکان عمومی٬ وسائط نقلیه عمومی٬ مدارس و هر جا که ممکن باشد از انسانهای "برتر و پاک" جدا نگه دارد. جلوه دیگری از این جداسازی تلاش برای راندن زنان به کنج خانه ها و خانه نشین کردن آنهاست. بسیاری از مشاغل برای زنان ممنوع است. زنان حتی حق ورود به ورزشگاهها را ندارند. طبق تعالیم اسلام و قوانین شریعه زنان مایمک مردان هستند و وظیفه ای جز این ندارند که بنده پدر٬ برادر و یا شوهر باشند٬ و از شوهر و فرزندانشان مراقبت کنند. زن نصف مرد ارث می برد. شهادت زن معمولا اعتبار ندارد و اگر هم داشته باشد به اندازه نصف یک مرد است. زن بدون اجازه شوهر حق جدا شدن ندارد و در عوض مرد می تواند زنش را بی هیچ دلیلی٬ حتی غیابا طلاق دهد. زنان بدون اجازه مردان حق سفر و انجام بسیاری از کارها را ندارند. ازدواج یک زن بالغ بدون اجازه پدرش رسمیت ندارد و در دفاتر رسمی ثبت نمی شود. زنان در مورد زندگی جنسی خود نمی توانند تصمیمی بگیرند و رابطه جنسی خارج از ازدواج با سنگسار٬ وحشیانه ترین نوع مجازات٬ پاسخ می گیرد. هر اعتراض زنان علیه مقررات تبعیض جنسی و بردگی اشکار٬ با وقیحانه ترین آزارها و ضرب و شتم کیفر داده می شود. از سوی دیگر دستگاههای تبلیغی و سردمداران جمهوری اسلامی٬ تحقیر رسمی و تبلیغ بردگی زن را وظیفه روزمره خود ساخته اند.جمهوری اسلامی ایران باید با همان نفرت و انزجاری از سوی جهانیان مواجه شود که حکومت آپارتاید نژادی روبرو شد. رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی با زنان ٬ کافی است تا این رژیم قرون وسطایی در سطح جهان به انزوای کامل کشیده شود. ستم و سرکوب سازمانیافته و وحشیانه علیه زنان در ایران کافی است تا سران جمهوری اسلامی به پای میز محاکمه کشانده شوند. سیاهی و تباهی و بی حقوقی مطلق عهد بربریت که زنان ایران را در خود فرو برده است٬ یک دلیل کافی است که عامیلین و مسببین این وضع به زیر کشیده شوند. جمهوری اسلامی ننگ بشریت قرن بیست و یک است و باید از جانب بشریت متمدن جهان محکوم و طرد و منزوی شود. الگوی طرد و تحریم رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی در اوایل دهه نود نمونه موفقی از تشریک مساعی مردم جهان برای سرنگونی یک رژیم ضد بشری است. میتوان و باید جمهوری اسلامی را مانند رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی رسوای خاص و عام کرد و از همه جا بیرون راند. هرگونه مماشاتی با این حکومت، کمک به بقای آن و توهین بزرگی به بشریت است.


                                            مردم آزادیخواه جهان!
 


در ۸ مارس شما را فرامی خوانیم که نیروی همبستگی انسانی خود را در حمایت از مبارزات برابری طلبانه زنان ایران هر چه وسیعتر به میدان آورید. جنبش علیه تبعیض جنسی در طول ۳۰ سال گذشته در اشکال مختلفی علیه ستم و سرکوب سازمایافته بر علیه زنان در دانشگاه و مدرسه، در کارخانه و اداره، در خیابان و خانواده جریان داشته و روزبروز ابعاد وسیعتر و عمیق تری بخود گرفته است. سالانه طبق آمار رژیم صدها هزار نفر از زنان و جوانان بخاطر عدم رعایت حجاب دستگیر میشوند و یا به اشکال مختلف تنبیه و جریمه میشوند و یا شلاق میخورند. و این نه تنها ابعاد ستم و سرکوب این حکومت فاشیستی را به نمایش می گذارد بلکه همچنین وسعت مقاومت و مبارزه را نیز نشان میدهد.

کیفر خواست زنان ایران علیه بی حقوقی عمومی و رسمی استبداد اسلامی کیفر خواست علیه ارتجاعی است است که تحت نام اسلام سیاسی و با توسل به ترور و قوانین عهد عتیق اسلام می خواهد جایی در جهان امروز داشته باشد. رهایی زنان در ایران شیپور رهایی زنان در همه کشورهای اسلام زده را به صدا در خواهد آورد و جنبش آزادی زن در سطح بین المللی را تقویت خواهد کرد. شما را فرامی خوانیم که در اجتماعات و گروهمایی های ۸ مارس با صدور بیانیه و قطعنامه از جنبش آزادی زن در ایران به حمایت برخیزید و از دولت ها بخواهید که روابط سیاسی٬ دیپلماتیک و فرهنگی خود با جمهوری اسلامی را قطع کنند و خواهان پایان دادن به آپارتاید جنسی در ایران شوند.
 علیه تبعیض- سازمان دفاع از حقوق زنان

تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

ژانویه ۲۰۰۹
 

بازگشت به صفحه اصلی


پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جهانی زن:

آپارتاید جنسی را عملا درهم بشکنید!

رژیم ضد زن جمھوری اسلامی باید برود!... ادامه

سخنرانی "مهین علیپور" پیرامون حقوق جهانشمول زنان برای  100 معلم مدارس  در "اروبرو"  به همراه عکس ... ادامه

شرکت و رساندن اطلاعات از طریق رادیوهای فارسی زبان در شهر استکهلم... ادامه

شرکت و رساندن اطلاعات از طریق رادیوهای فارسی زبان در شهر استکهلم... ادامه

برگزاری میز کتاب در میدان "سرگل" استکهلم در هفته "علیه آپارتاید جنسی"... ادامه

 

گزارشی از پیکت 8 مارچ از شهر بروس در سوئد:

 

"زنده باد کمونیست های ایران! "


زنده باد اسماعیل مردوخی!
به همراه عکس... ادامه

 

گزارش تصويرى از تظاهرات ٨ مارس در لندن كه عليه قوانين شريعه برگزار شد... ادامه لینک  1 ( یک) 2   ( دو 3 ( سه لینک  ویدئوي  دریافت

 

گزارشی از برگزاری روز جھانی زن در ۱۹ شهر اروپا٬ آمریکای شمالی و ژاپن... ادامه ـ عکس ها

 

گزارشی از مراسم روز جهانی زن در شهرستان سقز... ادامه

برگزاری 8 مارس روز جهانی زن در سنندج... ادامه

مراسم هشت مارس پنجشنبه ٥ مارس در تهران... ادامه

برگزاری روز جهانی زن  در تهران... ادامه

 

مراسم اردوی همبستگی زنان بمناسبت روز جهانی زن در سنندج برگزار شد
مراسم روز جهانی زن در سنندج برگزار شد...
ادامه