بازگشت به صفحه اصلی                             

علیه تبعیض   
سازمان دفاع از حقوق زن در ایران

 

 

 

اعدام مخالفین سیاسی تحت عنوان جرائم عادی

 


 بنابه گزارشات رسیده از زندان گوهردشت کرج ،یکی از اعدام شدگان 10 تیرماه جوانی بنام سعید الهیاری است که به خاطر درگیری با نیروهای انتظامی دستگیر شده بود، می باشد.


سعید الهیاری 23 ساله که از 2 سال پیش در بند 4 زندان گوهردشت کرج زندانی بود. زندانی سعید الهیاری بعد از اینکه با نیروهای انتظامی درگیر شد دستگیر و از 2 سال پیش به زندان گوهردشت کرج منتقل شد. اواز آن زمان تا روز سه شنبه 9 تیرماه در این زندان بسر برد.رژیم به جوانانی که نسبت به رفتار وحشیانۀ نیروهای سرکوبگر اعتراض می کنند تحت عناوین ارازل و اوباش آنها را دستگیر می کند. او روز سه شنبه 9 تیرماه همراه با ناصر خیرالهی و 4 زندانی دیگر برای اجرای حکم اعدام به زندان اوین منتقل شدند و در روز چهارشنبه 10 تیرماه در زندان اوین به دار آویخته شد.


از هویت 6 نفری که در 10 تیرماه اعدام شدند. تا به حال هویت 2 نفر مشخص شده است و هر دو زندانی بدلیل اعتراض به سیاستهای این رژیم دستگیر، زندانی و اعدام شدند . اینگونه اعدامها ،اعدامهای سیاسی محسوب می شود. هنوز از هویت 4 نفر دیگر خبری در دست نیست.و رسانه های خبری رژیم اسامی 6 نفری که در 10 تیر ماه اعدام شدند را اعلام نکرده اند.


از شیوه های معمول این رژیم است که مخالفین خود را با اتهامات دیگری اعدام می کنند.

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران