سردبير: کيوان جاويد

آدرس تماس: keyvan.javid@gmail.com

دوشنبه ها منتشر ميشود

     

آرشيو شماره  ۳

نشريه کامل (پی دی اف) 

 

مقالات:

* نبرد با جمهوری اسلامی ادامه دارد.

کیوان جاوید

* ما زنان مدیریت می کنیم و جواب احمدی نژاد را خواهیم داد

* کارزار علیه دادگا های شریعه در انگلیس

گفتگو با مریم نمازی

* جمهوری اسلامی در انتخابات نهاد زنان سازمان ملل شکست خورد

سهیلا شریفی

ما می خواستیم نشان بدهیم زنان ایران حق دارند آزاد باشند

 اینا از اوکراین

* این شروع کار ما است

سردبیر

* حجاب برگیران را گسترش دهید!

 کیوان جاوید
* پرسش از مینا احدی

* گفتگو با الیا تابش

صفحه اول